JUICE 4.0 logo

Kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do automatyzacji oraz cyfryzacji produkcji koncentratów, soków owocowych i warzywnych.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

JUICE 4.0

 

Wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach z branży produkcji koncentratów i soków owocowych oraz warzywnych nigdy nie było tak proste.

 

JUICE 4.0 pozwala na przeprowadzenie procesu automatyzacji i kompletnej cyfryzacji procesu produkcji soku, zintegrowane w jeden system na poziomie maszyn, linii produkcyjnych, zakładów oraz centrali koncernów przetwórczych posiadających wiele oddziałów, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

 

W skład zintegrowanego systemu wchodzi automatyzacja pras i oprogramowanie do nadzoru nad procesem produkcji, platforma IoT do monitorowania kosztów mediów i zarządzania wydajnością w rozproszonych zakładach, a także algorytmy uczenia maszynowego przeznaczone do optymalizacji produkcji. Każdy z komponentów wchodzących w skład kompleksowej oferty JUICE 4.0 może zostać wdrożony osobno lub łącznie, co pozwala na elastyczne rozplanowanie procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa przetwórczego.

Jak działa JUICE 4.0

 

Realizacja koncepcji Przemysłu 4.0 polega na połączeniu automatyzacji z cyfryzacją w celu zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. JUICE 4.0 wychodzi naprzeciw tej koncepcji oferując komplet dedykowanych rozwiązań pozwalających na transformację cyfrową przedsiębiorstw z branży przetwórstwa owoców i warzyw.

 

JUICE 4.0 pozwala przejść kompletny proces transformacji także przedsiębiorstwom eksploatującym starsze prasy, w szczególności HP5000 (produkcji Bucher), które z powodzeniem są eksploatowane od wielu lat i przekształcić je w pełni zautomatyzowane i opomiarowane urządzenia wspomagane nowoczesnymi algorytmami sterowania i zaawansowaną analityką. Co istotne, zmodernizowane prasy osiągają porównywalną, a nawet większą wydajność produkcji w czasie oraz uzysk z zadanej jednostki miazgi jak najnowsze prasy na rynku przy korzystniejszej cenie, a w połączeniu z chmurową platformą IoT pozwalają na uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej.

 

Oprócz niezbędnych modernizacji systemów sterowania i automatyzacji istniejących pras, rozwiązanie JUICE 4.0 wyposażone jest w algorytmy sterowania optymalizujące zużycie mediów w procesie produkcyjnym, a także może być rozszerzone o opomiarowanie z wykorzystaniem urządzeń IoT dla mediów takich jak energia elektryczna, woda, gaz w całym cyklu produkcji, dzięki czemu system pozwala na obliczanie kosztów mediów na litr wyprodukowanego koncentratu.

 

Ostatnim etapem procesu cyfryzacji jest integracja z systemem ERP w zakresie informacji o kosztach zakupu wsadu oraz kosztów zakupu poszczególnych mediów, co w połączeniu z zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego pozwala na optymalne prowadzenie procesu dostosowując ilość cykli pracy pras do zadanych parametrów.

 

JUICE 4.0 świetnie nadaje się jako platforma integrująca dane produkcyjne z wielu rozsianych zakładów. Dzięki rozwiązaniu chmurowemu z dostępem przez przeglądarkę oraz aplikację mobilną, kierownictwo grupy w dowolnym momencie może zweryfikować dostępność i wydajność maszyn, porównać koszty mediów na litr wyprodukowanego koncentratu, czy też skontrolować zapasy w poszczególnych zakładach. Wszystko po to, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Modernizacja istniejących pras i automatyzacja procesu

Prasa hydrauliczna

Zmodernizuj istniejące prasy

 • Wymiana lub modernizacja agregatu hydraulicznego
 • Przepływomierze i dodatkowe oczujnikowanie
 • Doposażenie szaf sterowniczych
 • Lokalne pulpity HMI
Symbol algorytmów

Wprowadź automatyzację

 • Sterowniki PLC
 • Zaawansowane algorytmy sterowania
 • Praca w trybie automatycznym
 • System receptur i ich automatycznego dostosowywania w zależności od parametrów miazgi
Zrzut ekranu systemu JUICE 4.0

Steruj procesem

 • System SCADA do wizualizacji i sterowania procesem
 • Edycja receptur i parametryzacja
 • Zaawansowane raportowanie produkcji
 • Centralny nadzór nad procesem ze stanowiska dyspozytorskiego

Uruchomienie platformy IoT i zdalne zarządzanie procesem

Zdjęcie MOLOS.ENERGY

Zastosuj urządzenia IoT

 • Pomiary energii elektrycznej z wykorzystaniem urządzeń Energy IoT
 • Pomiary zużycia wody i gazu
 • Opomiarowanie dodatkowych elementów procesu (zbiorniki, młyny, wyparka itd.)
 • Hub IoT do akwizycji danych z procesu i komunikacji z chmurą obliczeniową
 • Bezpieczna, szyfrowana transmisja danych (TLS 1.2)
Oprogramowanie chmurowe MOLOS.CLOUD

Podłącz transmisję do chmury

 • Bezpieczeństwo danych dzięki zastosowaniu chmury Microsoft Azure
 • Rozwiązanie oparte o MOLOS.CLOUD
 • Analiza danych i algorytmy uczenia maszynowego
 • Wykrywanie anomalii procesu
 • Integracja z ERP i akwizycja danych o cenach surowca i mediów
 • Integracja z innymi systemami (AD, O365, Sharepoint, PowerBI)
Zrzuty ekranu z JUICE 4.0

Zdalnie zarządzaj procesem

 • Pełny, zdalny monitoring procesu
 • Wskaźniki OEE i analiza wydajności oraz uzysku
 • Analiza zużycia mediów na litr wyprodukowanego koncentratu
 • Inteligentna optymalizacja procesu
 • Dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji przeglądarkowej oraz mobilnej
 • Alarmowanie o zdarzeniach na telefony komórkowe

Wdrożenie centralnej platformy integrującej dane z wielu zakładów

Symbole fabryk

Podłącz wiele linii produkcyjnych i zakładów

 • Podłącz transmisję z rozsianych linii produkcyjnych w zakładach
 • Skorzystaj z istniejących hubów IoT i urządzeń pomiarowych IoT lub zastosuj dedykowane
 • Bezpieczna, szyfrowana transmisja danych (TLS 1.2)
Oprogramowanie chmurowe do monitoringu maszyn JUICE 4.0

Przeprowadź integrację danych w chmurze

 • Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu chmury Microsoft Azure
 • Rozwiązanie oparte o MOLOS.CLOUD
 • Konfiguracja raportów oraz wskaźników
 • Integracja z ERP
 • Integracja z systemami korporacyjnymi (AD, O365, Sharepoint, Teams, PowerBI)
Wizualizacja aplikacji MOLOS.CLOUD

Podejmuj decyzje w oparciu o dane

 • Zbiorcze dashborady (widoki) z wydajności produkcji w wielu zakładach
 • Porównywanie wydajności i wskaźników OEE
 • Porównywanie kosztów mediów na litr koncentratu
 • Analiza dostępności zapasów
 • Dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji przeglądarkowej oraz mobilnej

Korzyści

 

Przeprowadź transformację cyfrową swojego procesu produkcji koncentratu poprzez wprowadzenie automatyzacji, zaawansowanych algorytmów sterowania oraz technologii IoT i uczenia maszynowego, a także podejmuj lepsze decyzje biznesowe dzięki agregacji informacji z wielu zakładów na poziomie centrali grupy.

Zwiększenie zysków

Zwiększenie produkcji i uzysku

Zaawansowany algorytm sterujący zwiększa sumaryczną produkcję nawet o 20% w stosunku do sterowania ręcznego poprzez przyspieszenie i usprawnienie procesu oraz zwiększenie uzysku z zadanej miazgi

Zielona energia

Redukcja zużycia mediów

Zredukuj zużycie mediów (energia elektryczna, woda, gaz) nawet o 10% i jednocześnie kontroluj zużycie mediów na wyprodukowany litr koncentratu

Ziększona wydajność procesu

Większa wydajność procesu

Wykorzystaj zaawansowane algorytmy AI do generowania podpowiedzi dla operatorów w jaki sposób optymalnie prowadzić proces i zwiększaj wydajność nawet o 7%

Świadomość sytuacyjna w procesach produkcyjnych - trójkąt

Świadomość sytuacyjna

Porównuj online koszty produkcji, wydajność pras, uzysk, koszty mediów na litr koncentratu czy zgromadzone zapasy w rozsianych zakładach produkcyjnych i podejmuj lepsze decyzje biznesowe

Symbol pieniądza - obniżenie kosztów

Redukcja kosztów obsługi

Dzięki pełnej automatyzacji procesu osiągnij nawet trzykrotną redukcję kosztów obsługi procesu

Funkcjonalności

JUICE 4.0 pozwala na stopniową realizację procesu automatyzacji oraz cyfryzacji procesu produkcji koncentratu w zależności od aktualnego poziomu technologicznego, w którym znajduje się dane przedsiębiorstwo produkcyjne jak i samej wielkości tego przedsiębiorstwa. Od modernizacji pras przez platformę IoT aż po pełną integrację z narzędziami biznesowymi, systemem ERP oraz algorytmami uczenia maszynowego.

Pełna automatyzacja

Pełna automatyzacja procesu

Inteligentne czujniki IoT

Inteligentne opomiarowanie IoT

Symbol algorytmów

Zaawansowane algorytmy sterowania

Symbol receptur

Dedykowane receptury

Wizualizacja HMI systemu JUICE 4.0

Lokalne panele HMI

Symbol systemu SCADA

System SCADA do nadzoru i zdalnego sterowania

Wizualizacja danych MOLOS.CLOUD

Dostęp do danych z dowolnego miejsca przez aplikację Web

JUICE 4.0 dostępny na urządzenia Android i iOS

Aplikacja mobilna (iOS, Android)

Logo Microsoft Power BI

Integracja z Microsoft Power BI

Ikona dostępu do Microsoft Sharepoint

Integracja z Microsoft Sharepoint

Logo Microsoft Teams

Integracja z Microsoft Teams

Symbol systemu ERP

Integracja z ERP

Integracja JUICE 4.0 z ML Studio

Algorytmy uczenia maszynowego

Obsługa szyfroania TLS v1.2

TLS 1.2 na potrzeby szyfrowania komunikacji

Logo Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory do autoryzacji i uwierzytelniania

NASZE DOŚWIADCZENIE

 

Dzięki przejęciu AMPER-POL, producent JUICE 4.0, spółka REDNT S.A. pozyskała ponad 20-letnie doświadczenie w automatyzacji i modernizacji pras do soków realizowanych w kraju i za granicą dla wielu zakładów przetwórczych. Poniżej prezentujemy listę klientów, dla których AMPER-POL - lub już po przejęciu REDNT S.A. - wykonywali usługi w obszarze automatyzacji, modernizacji pras lub cyfryzacji procesów przemysłowych.

Skontaktuj się z nami

 

Producent

REDNT S.A.

Pod Młynem 1C
40-313 Katowice
Poland
rednt.eu

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.